Suomen Syöpäyhdistys – Syöpärekisteri.fi


Syöpärekisteri.fi

Suomen Syöpärekisteri ylläpitää tietokantaa kaikista Suomessa vuodesta 1953 alkaen todetuista syöpätapauksista. Se on myös syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos, joka tekee tiivistä kotimaista sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Tilastoja ja tutkimusta samassa osoitteessa

Syöpärekisteri.fi sivuston tekninen toteutus aloitettiin yhteisellä workshopilla, jossa käytiin läpi projektin erityispiirteet. Sivustosta tahdottiin tehdä laaja, mutta selkeä kokonaisuus. Sivusto sisältää paljon tilastotietoa, joka haluttiin tuoda esiin myös visuaalisesti. Sivustolta löytyy myös hakutoiminnallisuus, blogi sekä erilaisia lomakkeita. Tietoturvaan kiinnitettiin toteutuksen aikana erityisen paljon huomiota.

Esteetön ja visuaalinen sivusto

Projektin erityispiirteenä oli tietojen ja tilastojen esittäminen graafien muodossa. Sivustolle tuotettiin myös infograafeja joiden avulla haluttiin viestiä tietoa visuaalisessa muodossa. Sivustosta rakennettiin kaikille käyttäjille esteetön yleisten WCAG-normien mukaisesti.

Projektin eteneminen:

Sivusta haluttiin informatiivinen, selkeä ja esteetön. Toteutimme sivuston WCAG-normien mukaisesti ja käyttäen paljon havainnollistavia infograafeja

Aki Saksola

CTO & osakas
Aki vastasi sivuston teknisestä toteutuksesta.

Kiinnostuitko? Kysy meiltä lisää