Taloudellinen tiedotustoimisto TAT – Kun koulu loppuu sivusto


Mihin menet, kun koulu loppuu?

Kunkoululoppuu.fi sivusto on luotu koulusta valmistuville nuorille. Sivustolla esitellään jatkokoulutuksen, työelämän ja yrittäjyyden antamia mahdollisuuksia. Sivuston ylläpidosta ja toimeksiannosta vastaa Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Sivuston sisällöllinen vetovoima esiin

Toimeksianto liittyi olemassa olevan sivuston uudistamiseen kolmella kärjellä: sisällöllisen vetovoiman kasvattaminen, olennaisten tietojen löytymisen helppouteen ja ennen kaikkea tehdä sivustosta paremmin nuoria palveleva. Sisällöllistä vetovoimaa haettiin yhteistyöllä nuorison hyvin tunteman Joonas Pesosen (@pesojoonas) avulla. Tietojen löytämistä edesautettiin rakenteellisella suunnittelulla, jossa artikkelit ja niihin liittyvät lisätiedot on jaksotettu selkeästi, mikä helpottaa keskeisen tiedon omaksuntaa. Panostamalla sisältöihin ja tekemällä niistä tarpeen tullen nopeasti päivitettäviä, pystyttiin toteuttamaan paremmin nuoria palveleva sivusto.

Modulaarinen toteutus

Sivusto on suunnattu nuorille ja siitä täytyi tehdä tarpeen tullen nopeasti muokattava. Sivusto rakennettiin modulaariseksi, mikä antaa asiakkaalle mahdollisuuden tehdä jopa rakennetta koskevia muutoksia. Trimedia vastasi toteutuksesta kokonaisvaltaisesti.

Näin projekti eteni:

Rakenne, joka mahdollistaa muutoksien tekemisen ja sisällön päivittämisen tarvittaessa todella nopeasti

Joni Karjalainen

Front-end Developer
Joni vastaa sivuston teknisestä toteutuksesta.

Kiinnostuitko? Kysy meiltä lisää