Tieteentekijöiden liitto – verkkosivut


Yliopistosektorin suurin ammattiyhdistys Suomessa

Tieteentekijät on kaikkien tieteen, tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen parissa työskentelevien ammattiliitto. Jäsenistön apuna ja tukena ovat liiton yliopistokohtaiset yhdistykset, osaavat luottamushenkilöt, vahva neuvotteluasema ja laajat verkostot edunvalvonnassa.

Tieteentekijöiden jäsenet näkevät sen ennen kaikkea asiantuntevana tieteellisen tiedon puolustajana ja tämä haluttiin selkeästi esille uusilla verkkosivuilla. Valmis verkkopalvelu tukee Tieteentekijöitä sen tavoitteessa tuoda tiedepoliittista vaikuttamista vahvemmin esille. 

Yhtenäinen käyttökokemus

Yhdisten sivut on tuotu liiton sivuston yhteyteen, jotta käyttäjille muodostuu yhtenäinen käyttökokemus ja jotta sisältöjä on mahdollista tuottaa ja hyödyntää ristiin. Yhdistysten sivuille luotiin mahdollisuus lisätä yhdistyskohtaista sisältöä sekä jokaiselle oma logo. Lisäksi jokainen yhdistys voi julkaista omalla sivullaan omia uutisia, ajankohtaisia asioita sekä tapahtumiaan. 

Muokattava ja seurattava kampanjasivu

Verkkosivustolle rakennettiin myös muokattava kampanjasivu. Kampanjasivulle on mahdollista nostaa muokattavia tarinanostoja, videoita sekä monipuolisia sisältöjä. Kampanjasivulle rakennettiin lisäksi Tag Manageria hyödyntäen analytiikkaseuranta, joka mahdollistaa kampanjan kävijätietojen yksityiskohtaisemman tarkastelun.

 

Käytännössä projektin lopputulos konkretisoituu
(i) helppokäyttöiseen ja ajanmukaiseen käyttöliittymäratkaisuun,
(ii) onnistuneeseen annetun visuaalisen kokonaissuunnitelman soveltamiseen sekä
(iii) laadukkaaseen tekniseen toteutukseen.

Päämääränä oli visuaalisesti houkutteleva ja helppokäyttöinen ratkaisu

Joni Karjalainen

Front-end Developer
Joni vastaa sivuston teknisestä toteutuksesta

Kiinnostuitko? Kysy meiltä lisää